Quyết định 4560/QĐ-BCT

Quyết định 4560/QĐ-BCT năm 2015 về việc điều chỉnh tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ do Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4560/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4560/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM PHÂN BÓN VÔ CƠ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định c thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định quản chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ công văn số 48.15/E-SKHĐ/CV ngày 22 tháng 4 năm 2015 và hồ sơ kèm theo của Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng về việc đề nghị thay đổi tổ chức được chỉ định tham gia hoạt động thử nghiệm phân bón vô cơ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổ chức được chỉ định thực hiện việc thử nghiệm phân bón vô cơ từ Công ty cổ phần dịch vụ khoa học công nghệ sắc ký Hải Đăng (địa chỉ: số 79 Trương Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) sang Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng (địa chỉ: Số 79 Trương Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh). Danh mục các phép thử được công nhận đối với phân bón vô cơ được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 098.2015/QĐ-VPCNCL ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng công nhận chất lượng (Vilas 238).

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 9653/QĐ-BCT ngày 28 tháng 10 năm 2014 và có hiệu lực đến ngày 28 tháng 10 năm 2017.

Điều 3. Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá sự phù hợp phân bón vô cơ phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Eurofins sắc ký Hải Đăng và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng Cc Hải quan;
-
Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
- Các Cục: Hóa chất, Quản lý thị trường, TMĐT&CNTT (đăng trên Website);
- Cục Trồng trọt - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4560/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4560/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2015
Ngày hiệu lực12/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4560/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4560/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4560/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4560/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành12/05/2015
       Ngày hiệu lực12/05/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4560/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4560/QĐ-BCT 2015 chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ

           • 12/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực