Quyết định 458/QĐ-BNN-CN

Quyết định 458/QĐ-BNN-CN năm 2014 thành lập Tổ soạn thảo Quyết định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 458/QĐ-BNN-CN năm 2014 lập Tổ soạn thảo Quyết định chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Số: 458/QĐ-BNN-CN

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ SỮA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh giống vật nuôi;

Căn cứ Nghị định 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò sữa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Tống Xuân Chinh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi – Tổ trưởng;

2. Ông Lã Văn Thảo, Trưởng phòng Gia súc lớn, Cục Chăn nuôi – Tổ phó;

3. Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

4. Ông Tiến Hồng Phúc, Phó phòng Gia súc lớn, Cục Chăn nuôi - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Pháp chế - Thanh tra, Cục Chăn nuôi - Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Văn Hậu, Chuyên viên phòng Gia súc lớn, Cục Chăn nuôi - Ủy viên;

7. Ông Vũ Văn Minh, Giám đốc. Văn phòng SPS, Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy viên;

8. Ông Vũ Chí Cương, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi - Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Quốc Đạt, Hội Chăn nuôi Việt Nam - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Duy Lý, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Thành Trung, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Ủy viên;

12. Bà Hoàng Thị Thiên Hương, Chuyên viên Phòng Gia súc lớn, Cục Chăn nuôi - Ủy viên thư ký.

Điều 2. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nội dung dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành. Nhiệm vụ của từng thành viên trong Tổ soạn thảo do Tổ trưởng phân công. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên trong Tổ soạn thảo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 458/QĐ-BNN-CN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu458/QĐ-BNN-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 458/QĐ-BNN-CN

Lược đồ Quyết định 458/QĐ-BNN-CN năm 2014 lập Tổ soạn thảo Quyết định chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 458/QĐ-BNN-CN năm 2014 lập Tổ soạn thảo Quyết định chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu458/QĐ-BNN-CN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 458/QĐ-BNN-CN năm 2014 lập Tổ soạn thảo Quyết định chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 458/QĐ-BNN-CN năm 2014 lập Tổ soạn thảo Quyết định chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa

            • 17/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực