Quyết định 4581/QĐ-UBND

Quyết định 4581/QĐ-UBND về mức hỗ trợ kinh phí cho hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định để xây dựng lại nhà ở

Nội dung toàn văn Quyết định 4581/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ kinh phí cho hộ dân có nhà ở chính bị sập do bão Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4581/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÁC HỘ DÂN CÓ NHÀ Ở CHÍNH, DUY NHẤT BỊ SẬP, CUỐN TRÔI HOÀN TOÀN VÀ NHÀ Ở CHÍNH, DUY NHẤT BỊ HƯ HỎNG NẶNG KHÔNG Ở ĐƯỢC DO BÃO, MƯA LŨ THÁNG 11, 12 NĂM 2017 GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ XÂY DỰNG LẠI NHÀ Ở

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 295/TTr- SLĐTBXH ngày 04/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn tỉnh để xây dựng lại nhà ở, cụ thể như sau:

I. Mức hỗ trợ:

1. Hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo có nhà ở chính, duy nhất bị sập, trôi hoàn toàn, mức hỗ trợ: 50.000.000 đồng/hộ.

2. Hộ gia đình thuộc diện hộ cận nghèo có nhà ở chính, duy nhất bị sập, trôi hoàn toàn, mức hỗ trợ: 30.000.000 đồng/hộ.

3. Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở chính, duy nhất bị sập, trôi hoàn toàn, mức hỗ trợ: 20.000.000 đồng/hộ.

4. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được thực hiện theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, mức hỗ trợ: 15.000.000 đồng/hộ.

II. Nguồn kinh phí hỗ trợ:

Từ nguồn huy động đóng góp của các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân tỉnh Bình Định bị thiệt hại do lũ lụt thông qua Ban Cứu trợ tỉnh Bình Định - UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Điều 2.

1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo bình xét công khai tại cuộc họp thôn (đối với xã), khu vực (đối với thành phố) các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra trên địa bàn và có lập biên bản xác nhận. Trên cơ sở đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định các hộ dân có nhà ở chính, duy nhất bị sập, cuốn trôi hoàn toàn và nhà ở chính, duy nhất bị hư hỏng nặng không ở được do bão, mưa lũ tháng 11, 12 năm 2017 gây ra, trình UBND tỉnh phê duyệt để hỗ trợ kinh phí xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân như tại Điều 1 Quyết định này.

3. Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển kinh phí hỗ trợ cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4581/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4581/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4581/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ kinh phí cho hộ dân có nhà ở chính bị sập do bão Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4581/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ kinh phí cho hộ dân có nhà ở chính bị sập do bão Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4581/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4581/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ kinh phí cho hộ dân có nhà ở chính bị sập do bão Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4581/QĐ-UBND 2017 hỗ trợ kinh phí cho hộ dân có nhà ở chính bị sập do bão Bình Định

            • 11/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực