Quyết định 459/2006/QĐ-UBND

Quyết định 459/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Quyết định 459/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 459/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/2006/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 20 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 4722/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ;

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành tại Quyết định 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ:

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo trực thuộc quản lý của UBND tỉnh, có chức năng đào tạo nguồn nhân lực y tế ở trình độ Cao đẳng và trình độ thấp hơn cho tỉnh và khu vực.

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thực hiện sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Y tế; đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ thực hiện theo Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Về tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo trường: Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ có Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng.

b) Các phòng, khoa trực thuộc:

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học;

- Phòng Quản lý học sinh;

- Phòng Quản trị - Đời sống;

- Phòng Tài chính - Kế toán;

- Khoa Khoa học cơ bản;

- Khoa Y học cơ sở;

- Khoa Y học lâm sàng;

- Trung tâm ngoại ngữ tin học (có Đề án thành lập riêng).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ngô Đức Vượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 459/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu459/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2006
Ngày hiệu lực20/02/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 459/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 459/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 459/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu459/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýNgô Đức Vượng
        Ngày ban hành20/02/2006
        Ngày hiệu lực20/02/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 459/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 459/2006/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ