Quyết định 4595/QĐ-UBND

Quyết định 4595/QĐ-UBND năm 2007 sửa đổi mục 6 điều 3 quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1 do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4595/QĐ-UBND sửa đổi mục 6 điều 3 quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu chợ Văn Thánh, khu tam giác quận 1


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*******

Số: 4595/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI MỤC 6 ĐIỀU 3 CỦA QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN HAI DỰ ÁN KHU CHỢ VĂN THÁNH, QUẬN BÌNH THẠNH VÀ DỰ ÁN KHU TAM GIÁC TRẦN HƯNG ĐẠO – PHẠM NGŨ LÃO – NGUYỄN THÁI HỌC, QUẬN 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005; Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, kiêm Chủ tịch Hội đồng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại cuộc họp ngày 04 tháng 10 năm 2007.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi mục 6 Điều 3 của Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện hai dự án Khu chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh và dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1 ban hành kèm theo Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 như sau:

6. Riêng đối với dự án Khu tam giác Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học, quận 1 thì nhà đầu tư phải tìm địa điểm cụ thể theo quy hoạch tại phường Cô Giang hoặc phường Cầu Kho quận 1, để xây dựng mới Trường Phổ thông trung học Ten-lơ-man trước khi thực hiện đầu tư dự án và xây dựng trường mới phải có quy mô lớn hơn và chất lượng tốt hơn Trường Phổ thông trung học Ten-lơ-man hiện hữu.

Điều 2. Các nội dung khác của Quyết định số 4241/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2007 không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông – Công chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1, quận Bình Thạnh và các nhà đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2007
Ngày hiệu lực19/10/2007
Ngày công báo15/10/2007
Số công báoSố 63
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4595/QĐ-UBND sửa đổi mục 6 điều 3 quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu chợ Văn Thánh, khu tam giác quận 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4595/QĐ-UBND sửa đổi mục 6 điều 3 quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu chợ Văn Thánh, khu tam giác quận 1
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành09/10/2007
        Ngày hiệu lực19/10/2007
        Ngày công báo15/10/2007
        Số công báoSố 63
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4595/QĐ-UBND sửa đổi mục 6 điều 3 quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu chợ Văn Thánh, khu tam giác quận 1

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4595/QĐ-UBND sửa đổi mục 6 điều 3 quy định đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu chợ Văn Thánh, khu tam giác quận 1

            • 09/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực