Quyết định 46/2004/QĐ-UB

Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Sở Tư pháp đã được thay thế bởi Quyết định 14/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Sở Tư pháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 46/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2004 CHO SỞ TƯ PHÁP  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 ;
Can cứ Quyết định 242/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ v? giao dự toán nhà nước năm 2004 ;
Căn cứ quyết định số 191/2003/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng bộ  Tài chính về giao dự toán thu-chi nhà nước Nhà năm 2004 ;
Căn cứ nghị  định số 44/2003/NQ ngày 03 tháng  12 năm 2003 của Hội Đồng nhân dân thành phố Khóa  VI
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 503/TC-HCSN ngày 04 tháng 02 năm 2004 về chuyển kinh phí soạn thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh sang năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2004 cho Sở Tư pháp, phần kinh phí soạn thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính áp dụng cho thành phố, với số tiền 58.700.000 (năm mươi tám triệu bảy trăm ngàn) đồng (bổ sung ngoài kinh phí khoán). 

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2004, Sở Tư pháp gửi cơ quan Tài chính đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Sở Tư pháp phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, NC
- Lưu (TM/P)
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2004
Ngày hiệu lực08/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Sở Tư pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Sở Tư pháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành27/02/2004
        Ngày hiệu lực08/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Sở Tư pháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2004/ QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2004 Sở Tư pháp