Quyết định 46/2006/QĐ-UBND

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND ban hành đơn giá ca máy và thiết bị thi công do Tỉnh Bình Định ban hành

Quyết định 46/2006/QĐ-UBND đơn giá ca máy thiết bị thi công Bình Định đã được thay thế bởi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 111/2006/QĐ-UBND, 112/2006/QĐ-UBND và được áp dụng kể từ ngày 08/11/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2006/QĐ-UBND đơn giá ca máy thiết bị thi công Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương và các chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập giá ca máy và thiết bị thi công; Công văn số 512/BXD-KTTC ngày 24/3/2006 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005;

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 39/TTr-SXD ngày 20/4/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Giá ca máy và thiết bị thi công phục vụ việc lập đơn giá xây dựng, quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bão lãnh, vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng, tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/05/2006
Ngày hiệu lực18/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2006/QĐ-UBND đơn giá ca máy thiết bị thi công Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2006/QĐ-UBND đơn giá ca máy thiết bị thi công Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýVũ Hoàng Hà
        Ngày ban hành08/05/2006
        Ngày hiệu lực18/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/11/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2006/QĐ-UBND đơn giá ca máy thiết bị thi công Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2006/QĐ-UBND đơn giá ca máy thiết bị thi công Bình Định