Quyết định 46/2009/QĐ-UBND

Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 06 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM A KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 121/2002/QĐ-UB NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN VỆ SINH, THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN RÁC THẢI CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM THÀNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về viêc phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tại văn bản số 745/UBND-TCKH ngày 17 tháng 12 năm 2008; của Sở Tài chính tại văn bản số 125/TTr-STC ngày 13 tháng 10 năm 2009 và kết quả nội dung cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 17/TB-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh điểm a khoản 3 Điều 1 Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt phương án vệ sinh, thu gom và vận chuyển rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận, cụ thể như sau:

“Kinh phí thực hiện điểm a khoản 1 Điều này được thực hiện theo hợp đồng kinh tế được ký kết hằng năm giữa Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận về cung ứng dịch vụ vệ sinh đường phố, thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Nguyên tắc ký kết hợp đồng: thoả thuận giữa Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm với Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện; về giá cả ký kết hợp đồng không vượt quá Bảng giá được ban hành tại Quyết định số 5834/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Trường hợp khi Nhà nước có thay đổi, điều chỉnh các chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải thì hai bên thoả thuận bổ sung hợp đồng trên cơ sở đảm bảo phù hợp với chính sách, chế độ quy định”.

Điều 2. Các nội dung không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 121/2002/QĐ-UB ngày 10 tháng 12 năm 2002 và Quyết định số 123/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành Ninh Thuận và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/02/2009
Ngày hiệu lực16/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB Ninh Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu46/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành06/02/2009
        Ngày hiệu lực16/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 121/2002/QĐ-UB Ninh Thuận

           • 06/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực