Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL năm 2015 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL 2015 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm của Bộ văn hóa


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4604/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh;
- Các Thứ trư
ng;
- Lưu: VT, PC (THKSTT), Hưng.40.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 4604/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch)

Stt

Tên văn bản

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

VỤ THƯ VIỆN

 

 

1

Thông tư ban hành Quy chế về hoạt động của thư viện xã, phường, thị trấn

Quý III

 

2

Thông tư ban hành Quy chế về hoạt động của thư viện huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

Quý IV

 

3

Thông tư ban hành Quy chế về hoạt động của thư viện tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV

 

CỤC DI SẢN VĂN HÓA

4

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quý IV

 

CỤC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN

5

Thông tư quy định chi tiết việc thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Quý I

 

VỤ ĐÀO TẠO

6

Thông tư ban hành Quy chế dạy âm nhạc

Quý IV

 

THANH TRA BỘ

7

Thông tư quy định về quản lý, sử dụng trang phục và danh mục phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thanh tra văn hóa, thể thao và du lịch

Quý IV

 

CỤC VĂN HÓA CƠ SỞ

8

Thông tư quy định hoạt động Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng

Quý IV

 

9

Thông tư quy định mẫu về hoạt động và tiêu chí của Trung tâm văn hóa thể thao phường và thị trn

Quý IV

 

CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

10

Thông tư hướng dẫn Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh

Quý II

 

VỤ KẾ HOẠCH, TÀI CHÍNH

11

Thông tư thay thế Thông tư 08/2000/TT-BVHTT ngày 28/4/2000 của Bộ VHTT hướng dẫn quản lý trò chơi điện tử - Vụ Kế hoạch, Tài chính

Quý IV

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4604/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4604/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2015
Ngày hiệu lực29/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4604/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL 2015 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm của Bộ văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL 2015 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm của Bộ văn hóa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4604/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hóa thể thao và du lịch
        Người kýHoàng Tuấn Anh
        Ngày ban hành29/12/2015
        Ngày hiệu lực29/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL 2015 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm của Bộ văn hóa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 4604/QĐ-BVHTTDL 2015 Chương trình xây dựng văn bản quy phạm của Bộ văn hóa

         • 29/12/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/12/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực