Quyết định 4635/QĐ-BCT

Quyết định 4635/QĐ-BCT năm 2017 về bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4635/QĐ-BCT 2017 bổ sung máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4635/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 7551A/BCT-KH ngày 17 tháng 8 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ đề nghị của Sở Công Thương Hà Nội tại Công văn số 6214/SCT-QLCN ngày 07 tháng 12 năm 2017 về việc đề nghị bổ sung sản phẩm của Công ty Cổ phần công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Căn cứ Công văn số 1338/VNPT Tech//PTSP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Công ty Cổ phn công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology) đề nghị bổ sung sản phẩm vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Danh mục này làm căn cứ để các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng Công ty, Công ty và Hiệp hội ngành nghề tiếp tục đề xuất với Bộ Công Thương để điều chỉnh, bổ sung Danh mục phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT; TC; NN&PTNT; Y t
ế; GTVT; TT&TT; XD; KHCN;
- Ngân hàng Nhà nước;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các TĐ, TCT 90, 91, CT thuộc Bộ;
- Website BCT;
- Lưu: VT, KH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, VẬT TƯ, NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG (VNPT TECHNOLOGY)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4635/QĐ-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Mã số hải quan HS(*)

Tên mặt hàng

Ký hiệu quy cách, mô tả đặc tính kỹ thuật

Tỷ lệ phần trăm giá trị sản xuất trong nước (%)

Nhóm

Phân nhóm

8517

62

59

 

Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phtrong băng tần 2,4 GHz

- Ký hiệu: SmartBox 2

- CPU: Quad core Cortex A5r4

- GPU: Quad-core Mai 450

- Ram: DDRIII 2GB

- Flash: 8GB

- Hỗ trợ SD Card: Micro SD, hỗ trợ tối đa 128G

- Ethernet: 01 cổng LAN RJ 45 10/100 Mbps;

- Cổng kết nối: Hdmi, Mini A/V, 2 cổng USB, S/PDIF.

42,8%

8517

62

59

 

Thiết bị định tuyến có thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải ph trong băng tần 2,4GHz

- Ký hiệu: iGate GW040

- GPON standard ITU-T G.984

- Downstream/Upstream 2.5 Gbps/1.25 Gbps

- Wifi 802.11 b/g/n standards, maximum rate 300 Mbps

- 02 antenna 5 dBi MIMO 2x2

- Ports: 01 SC/APC port, 04 LAN ports RJ45 100/1000 Mbps, 01 USB 2.0 port.

- Power supply: 12 V DC - 1.5A.

- Buttons: 01 power, 01 reset, 01 WPS with Wifi on/off function.

34,55%

(*). Mã HS: căn cứ theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4635/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4635/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực12/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4635/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4635/QĐ-BCT 2017 bổ sung máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4635/QĐ-BCT 2017 bổ sung máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4635/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực12/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4635/QĐ-BCT 2017 bổ sung máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4635/QĐ-BCT 2017 bổ sung máy móc thiết bị vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất

            • 12/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực