Quyết định 465/QĐ-UBND

Quyết định 465/QĐ-UBND năm 2017 về mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 465/QĐ-UBND 2017 mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến huyện Việt Yên Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 465/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 09 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ RỘNG CỤM CÔNG NGHIỆP VIỆT TIẾN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 39/TTr-SCT ngày 27/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Việt Tiến

2. Diện tích: 29,76 ha (trong đó: diện tích đã hoàn thiện hạ tầng: 8,26ha; diện tích mở rộng: 21,5ha).

3. Địa điểm: Thôn 7, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

4. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Ngành may (đồ bảo hộ lao động), vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, thực phẩm, thuốc thú y; sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, cơ khí và các sản phẩm từ kim loại, thiết bị giáo dục và đồ chơi trẻ em, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

5. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp: Công ty TNHH Minh Hoàng Long; địa chỉ Lô 69-M3 dãy 2,3,4 đường Nguyễn Thị Lưu II, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đăng ký doanh nghiệp số 2400396166 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 22/9/2016.

6. Quy mô đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn:

- Quy mô: Xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Việt Tiến, đấu nối hệ thống hiện có (8,26ha) và phần mở rộng (21,5ha), gồm: San nền, hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải.

- Tổng mức đầu tư: 107,5 tỷ đồng (Một trăm linh bảy tỷ, năm trăm triệu đồng).

- Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

7. Tiến độ thực hiện dự án:

- Năm 2017: Bồi thường GPMB, khởi công xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp;

- Năm 2018: Hoàn thành 50% khối lượng xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung;

- Năm 2019: Xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đưa vào khai thác.

8. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Việt Tiến có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Sở Công Thương, UBND huyện Việt Yên có trách nhiệm quản lý hoạt động của Cụm công nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Việt Yên, UBND xã Việt Tiến, Công ty TNHH Minh Hoàng Long và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, Nam.CN(2).
Bản điện tử:
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH, TPCNN,
+ Chuyên viên: ĐT, XD, GT, TN, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 465/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu465/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2017
Ngày hiệu lực09/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 465/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 465/QĐ-UBND 2017 mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến huyện Việt Yên Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 465/QĐ-UBND 2017 mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến huyện Việt Yên Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu465/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành09/08/2017
        Ngày hiệu lực09/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 465/QĐ-UBND 2017 mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến huyện Việt Yên Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 465/QĐ-UBND 2017 mở rộng Cụm công nghiệp Việt Tiến huyện Việt Yên Bắc Giang

            • 09/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực