Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ

Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ năm 2009 về phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia do Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
 VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 467/QĐ-CĐTNĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN ĐỊNH PHẠM VI TỔ CHỨC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ CÁC TUYẾN ĐTNĐ QUỐC GIA

CỤC TRƯỞNG CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-BGTVT ngày 4 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về công bố ĐTNĐ quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-CĐTNĐ ngày 24 tháng 6 năm 2009 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tuyến ĐTNĐ quốc gia;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý hạ tầng và Phòng Pháp chế vận tải & An toàn giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia cho các đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực theo danh mục chi tiết đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ phạm vi các tuyến đường thủy nội địa được giao, các đơn vị xây dựng phương án tổ chức quản lý, bảo trì trình Cục phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Kinh phí tổ chức thực hiện bằng nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ do ngân sách Trung ương bảo đảm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2009 và thay thế Quyết định số 353/QĐ-CĐTNĐ ngày 18/5/2009 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Điều 4. Chánh văn phòng Cục, Trưởng các phòng cơ quan Cục, Chi Cục trưởng Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, Chi Cục trưởng Chi cục ĐTNĐ phía Nam, Thủ trưởng các đơn vị quản lý đường thủy và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục HHVN;
- Cục trưởng (báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT, QLHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Cừu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 467/QĐ-CĐTNĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu467/QĐ-CĐTNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2009
Ngày hiệu lực01/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 467/QĐ-CĐTNĐ

Lược đồ Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu467/QĐ-CĐTNĐ
        Cơ quan ban hànhCục Đường thuỷ nội địa Việt Nam
        Người kýTrần Văn Cừu
        Ngày ban hành30/06/2009
        Ngày hiệu lực01/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 467/QĐ-CĐTNĐ phân định phạm vi tổ chức quản lý, bảo trì

            • 30/06/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực