Quyết định 467/QĐ-UBND

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 467/QĐ-UBND 2020 phân loại đơn vị hành chính phường thành phố Biên Hòa Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 467/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CÁC PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tại Văn bản số 13074/UBND-NC ngày 15/10/2019 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 346/TTr-SNV ngày 11/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân loại đơn vị hành chính các phường thuộc thành phố Biên Hòa, cụ thể như sau:

1. Phường Hóa An, phường Tam Phước, phường Phước Tân, phường An Hòa, phường Hiệp Hòa là đơn vị hành chính cấp xã loại I.

2. Phường Tân Hạnh là đơn vị hành chính cấp xã loại II.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Đng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, KGVX.
E/H
i-VX/02.2020

CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2020
Ngày hiệu lực18/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 467/QĐ-UBND 2020 phân loại đơn vị hành chính phường thành phố Biên Hòa Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 467/QĐ-UBND 2020 phân loại đơn vị hành chính phường thành phố Biên Hòa Đồng Nai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu467/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýCao Tiến Dũng
        Ngày ban hành18/02/2020
        Ngày hiệu lực18/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 467/QĐ-UBND 2020 phân loại đơn vị hành chính phường thành phố Biên Hòa Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 467/QĐ-UBND 2020 phân loại đơn vị hành chính phường thành phố Biên Hòa Đồng Nai

              • 18/02/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/02/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực