Quyết định 4671/QĐ-UBND

Quyết định 4671/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019 do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4671/QĐ-UBND 2019 bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4671/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019;

Xét đề nghị của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tại Tờ trình số 06/TTr-QPCTT ngày 09/12/ 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2019, trên địa bàn tỉnh, với nội dung chính như sau:

- Báo Bình Định: 9.437.726 đồng.

- Bưu điện tỉnh: 34.509.238 đồng.

- Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam-CN Bình Định: 27.178.462 đồng.

- UBND thành phố Quy Nhơn: 852.527.054 đồng.

 (Chi tiết theo Phụ lục kèm theo Văn bản số 06/TTr-QPCTT ngày 09/12/2019 của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh ).

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Tổng biên tập Báo Bình Định, Giám đốc Bưu điện tỉnh, Giám đốc Công ty cổ phần Greenfeed Việt Nam - CN Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4671/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4671/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2019
Ngày hiệu lực16/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4671/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4671/QĐ-UBND 2019 bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4671/QĐ-UBND 2019 bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4671/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành16/12/2019
        Ngày hiệu lực16/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4671/QĐ-UBND 2019 bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4671/QĐ-UBND 2019 bổ sung kế hoạch thu quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Bình Định

            • 16/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực