Quyết định 4699/QĐ-UBND

Quyết định 4699/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 319/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4699/QĐ-UBND Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 2015 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4699/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 319/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGẬP NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các dự án cấp bách trọng điểm chống ngập nước do biến đổi khí hậu và triều cường khu vực Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước tại Công văn số 932/TTCN-KHĐT ngày 16 tháng 7 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3428/TTr-SNV ngày 09 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, các Thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB: CT, các PCT;
- Kho bạc Nhà nước Thành phố;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX-Nh) An.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4699/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4699/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2015
Ngày hiệu lực21/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4699/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4699/QĐ-UBND Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 2015 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4699/QĐ-UBND Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 2015 Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4699/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành21/09/2015
       Ngày hiệu lực21/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4699/QĐ-UBND Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 2015 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4699/QĐ-UBND Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 2015 Hồ Chí Minh

           • 21/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực