Quyết định 47/2000/QĐ-BCN

Quyết định 47/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 18 /TT-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2000);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.Thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở tách một số đơn vị của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (có danh sách kèm theo).

2.Công ty Vật liệu xây dựng là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.Trụ sở chính đặt tại : Phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

-Có Văn phòng đại diện tại tỉnh Bắc Cạn ( trên cơ sở chuyển nguyên trạng Văn phòng đại diện của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp tại Bắc Cạn).

Điều 2.

1.Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-Sản xuất các loại vật liệu xây dựng: tấm lợp amiăng xi măng, xi măng đen PC 25 và PC 30, clanh ke, gạch đỏ, gạch ốp lát, đá xây dựng, bột xây dựng, bột đá phục vụ cho các ngành giấy, cao su; các sản phẩm từ gỗ; sản xuất cột điện, pa nen, ống cống và các kết cấu bê tông đúc sẵn khác;

-Sản xuất bê tông tươi và kinh doanh vật liệu xây dựng;

-Xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công nghiệp, dân dụng có quy mô vừa và nhỏ.

2. Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 15 109 887 000,00 đồng

(mười lăm tỷ, một trăm lẻ chín triệu, tám trăm tám bảy ngàn đồng chẵn)

Điều 3. Công ty Vật liệu xây dựng có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt, theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và những quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2000. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp, Giám đốc Công ty Vật liệu xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước ,
-UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
 Đặng Vũ Chư


CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG
(Tại thời điểm thành lập)

1.Nhà máy Xi măng Lưu Xá tại Thái nguyên.

2.Nhà máy tấm lợp amiăng xi măng tại Thái Nguyên.

3.Xí nghiệp Bê tông xây dựng tại Thái Nguyên.

4.Xí nghiệp Sản xuất, dịch vụ xây dựng tại Thái Nguyên.

5.Xí nghiệp Vật liệu cơ giới xây dựng tại Đông Anh.

6.Chi nhánh của Công ty tại Tuyên Quang ( trên cơ sở chuyển nguyên trạng Chi nhánh của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp tại Tuyên Quang).

7. Chi nhánh của Công ty tại Hà Nội (trên cơ sở chuyển nguyên trạng Chi nhánh của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp tại Hà Nôị)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2000
Ngày hiệu lực01/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 47/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành08/08/2000
        Ngày hiệu lực01/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Vật liệu xây dựng, đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

            • 08/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực