Quyết định 47/2000/QĐ-UB

Quyết định 47/2000/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu để lại năm 2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2000/QĐ-UB kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2000/QĐ-UB

Hòa Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH VỐN CÁC NGUỒN THU ĐỂ LẠI NĂM 2000.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 123/1999/QĐ-BKH ngày 29-12-1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2000 tỉnh Hòa Bình;

- Căn cứ Quyết định số 06/2000/QĐ-UB ngày 01-2-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình giao dự toán thu chi ngân sách năm 2000;

Xét đề nghị của Sở Tài chính-Vật giá tại Công văn số 1345/TC-ĐT ngày 27-11-2000.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn các nguồn thu để lại năm 2000 cho một số công trình dưới đây:

1- Ngầm tràn xóm Máy, thị xã Hòa Bình: 654 triệu đồng.

2- Bến xe thị xã Hòa Bình: 271 triệu đồng.

3- Trường PTCS xã Thái Bình, thị xã Hòa Bình: 529 triệu đồng.

4- Nhà điều trị - Trung tâm Nội tiết tỉnh: 16 triệu đồng.

5- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh: 320 triệu đồng.

6- Trung tâm Y tế Kỳ Sơn:  0 triệu đồng.

7- Tiết kiệm 5%: 0 triệu đồng.

Các danh mục khác không nêu tại Quyết định này, thực hiện theo chỉ tiêu vốn đã giao tại Quyết định số 06/2000/QĐ-UB ngày 01-2-2000 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 2: Giao Sở Tài chính-Vật giá thông báo nội dung điều chỉnh trên để các chủ đầu tư tổ chức thực hiện.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các chủ đầu tư các công trình ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3.
- TT HĐND tỉnh.
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch
UBND tỉnh.
- Kho bạc NN tỉnh.
- Chánh, Phó VP/UB.
- Lưu VT+XDCB+TCTN.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
CHỦ TỊCH
Hà Công Dộng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2000
Ngày hiệu lực07/12/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 47/2000/QĐ-UB kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2000/QĐ-UB kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýHà Công Dộng
        Ngày ban hành07/12/2000
        Ngày hiệu lực07/12/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2000/QĐ-UB kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2000/QĐ-UB kế hoạch vốn công trình vốn các nguồn thu

            • 07/12/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực