Quyết định 47/2001/QĐ-UB

Quyết định 47/2001/QĐ-UB về danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam

Quyết định 47/2001/QĐ-UB danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 1841/QĐ-UBND 2014 kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Quảng Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/06/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2001/QĐ-UB danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu Quảng Nam


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47 /2001/QĐ-UB

Tam Kỳ, ngày 12 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN LÀ NGUỒN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

- Căn cứ vào Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia số: 34/2001/PL-UBTVQH10 được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá X thông qua ngày 04/4/2001;

- Căn cứ Thông tư số: 40/1998/TT-TCCP ngày 24/01/1998 của Ban Tổ chức- Cán bộ Chính phủ hướng dẫn tổ chức lưu trữ ở các cơ quan Nhà nước các cấp;

- Căn cứ Quyết định số 2427/1998/QĐ-UB ngày 14/2/1998 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam;

- Căn cứ Công văn số 370/LTNN-NVĐP ngày 09/8/2001 của Cục Lưu trữ Nhà nước về hướng dẫn kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia;

- Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản “Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Nam”.

Riêng Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh không thực hiện theo Quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2001 và thay thế cho Quyết định số: 23/1999/QĐ-UB ngày 28/04/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam " về thành phần đơn vị có nguồn nộp lưu vào trung tâm lưu trữ tỉnh.

Điều 3: Chánh văn phòng HĐND&UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong danh mục, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận
-Như điều 3.
-TVTU, TTHĐND tỉnh (b/c)
-TT UBND tỉnh
-CPVP, HĐND&UBND tỉnh
-Cục LTNN (b/c)
-LưuVT, TTLT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Thị Thanh Lâm

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN THUỘC DIỆN NỘP LƯU HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ VÀO TRUNG TÂM LƯU TRỮ TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 47 /2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 10 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Nam)

01. HĐND và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam.

02. UBND tỉnh Quảng Nam.

03. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

04. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam.

05. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam.

06. Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

07. Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Quảng Nam.

08. Sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam.

09. Cục thống kê Quảng Nam.

10. Sở Công nghiệp Quảng Nam.

11. Ban quản lý các khu công nghiệp Quảng Nam.

12. Điện lực Quảng Nam.

13. Sở Giao thông vận tải Quảng Nam.

14. Sở Xây dựng Quảng Nam.

15. Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

16. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam.

17. Sở Thuỷ sản Quảng Nam.

18. Sở Địa chính Quảng Nam.

19. Sở Tài chính - Vật giá Quảng Nam.

20. Sở Thương mại - Du lịch Quảng Nam.

21. Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Nam.

22. Sở Thể dục - Thể thao Quảng Nam.

23. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

24. Sở Y tế Quảng Nam.

25. Sở Lao động Thương binh - Xã hội Quảng Nam.

26. Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam.

27. Uỷ ban Dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh Quảng Nam.

28. Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Quảng Nam.

29. Uỷ ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em tỉnh Quảng Nam.

30. Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Vịêt Nam tỉnh Quảng Nam.

31. Ban Dân tộc miền núi Quảng Nam.

32. Cục thuế Quảng Nam.

33. Kho bạc Nhà nước Quảng Nam.

34. Bảo hiểm Y tế Quảng Nam.

35. Bảo hiểm xã hội Quảng Nam.

36. Công ty bảo hiểm, bảo việt Quảng Nam.

37. Đài Phát thanh truyền hình Quảng Nam.

38. Chi Cục Kiểm Lâm tỉnh Quảng Nam

39. Ban chuẩn bị triển khai đề án khu kinh tế mở Chu lai

Trên đây là các cơ quan thuộc diện phải nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh. Trong quá trình tổ chức thực hiện tuỳ theo đặc điểm, tính chất của từng cơ quan, tình trạng tài liệu nộp lưu, ủy ban nhân dân tỉnh sẽ bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế ở địa phương./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2001
Ngày hiệu lực01/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 47/2001/QĐ-UB danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2001/QĐ-UB danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu Quảng Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
       Người kýHồ Thị Thanh Lâm
       Ngày ban hành12/10/2001
       Ngày hiệu lực01/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/06/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2001/QĐ-UB danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu Quảng Nam

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2001/QĐ-UB danh mục cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu Quảng Nam