Quyết định 47/2004/QĐ-UB

Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học 2003 đã được thay thế bởi Quyết định 14/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học 2003


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

47/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2003.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu-chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 0239/KHĐT-TH ngày 16 tháng 01 năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2003 về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học và Công nghệ 30.599.825 ngàn đồng, Viện Kinh tế 4.800.000 ngàn đồng (không thay đổi) và các dự án Công nghệ thông tin chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố là 18.135.000 ngàn đồng (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Nội dung của Quyết định này thay thế Quyết định số 40/2003/QĐ-UB ngày 24 tháng 03 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Kinh tế và các dự án công nghệ thông tin chi từ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 3 và các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
 - Như điều 3
- TTUB: CT, PCT/TT
- VPHĐ-UB : PVP/KT
- Tổ TM, CNN, TH
- Lưu (CNN/HH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2004
Ngày hiệu lực08/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học 2003
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2004/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thiện Nhân
       Ngày ban hành27/02/2004
       Ngày hiệu lực08/03/2004
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học 2003

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2004/QĐ-UB điều chỉnh kế hoạch nghiên cứu khoa học 2003