Quyết định 47/2008/QĐ-UBND

Quyết định 47/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về quy định các khoản thu đóng góp xây dựng trường và khoản thu không còn phù hợp trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định khoản thu đóng góp


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 47/2008/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH VỀ QUY ĐỊNH CÁC KHOẢN THU ĐÓNG GÓP XÂY DỰNG TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ KHOẢN THU KHÔNG CÒN PHÙ HỢP TRONG CÁC TRƯỜNG THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân;
Căn cứ Công văn số 2091/BTC-CST ngày 25/02/2008 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Căn cứ Công văn số 104/HĐND-KTNS ngày 22/8/2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc các khoản thu trong trường học phổ thông tại địa phương;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1396/TTr-STC ngày 15/8/2008, về việc đề nghị bãi bỏ bỏ một số khoản thu không còn phù hợp trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý, (kèm theo Biên bản liên ngành Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tại lập ngày 05/8/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định các khoản thu đóng góp xây dựng trường và một số khoản thu không còn phù hợp trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý, thời gian thực hiện kể từ ngày 01/9/2008, cụ thể tại các quyết định sau:

1. Quyết định số 2234/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu và sử dụng quỹ xây dựng trường lớp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thái Nguyên.

2. Quyết định số 2235/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu và sử dụng học phí ở các trường quốc lập, bán công, dân lập tư thục trên địa bàn Thái Nguyên.

3. Quyết định số 2236/1998/QĐ-UB ngày 26/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định những khoản được thu trong các nhà trường thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Thái Nguyên.

4. Quyết định số 3274/1998/QĐ-UB ngày 20/11/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung đối tượng đuợc miễn học phí ở các trường lớp quốc lập, bán công, tư thục trên địa bàn Thái Nguyên.

5. Quyết định số 3660/QĐ-UB ngày 25/9/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu tiền học phí, tiền xây dựng trường lớp thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên.

6. Quyết định số 1851/QĐ-UB ngày 12/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, mức thu học phí, tiền xây dựng trường lớp hệ quốc lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên.

7. Quyết định số 1864/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với sở Tài chính và đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Đương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2008
Ngày hiệu lực01/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định khoản thu đóng góp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định khoản thu đóng góp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýPhạm Xuân Đương
        Ngày ban hành28/08/2008
        Ngày hiệu lực01/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định khoản thu đóng góp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định khoản thu đóng góp

            • 28/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực