Quyết định 47/2010/QĐ-UBND

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn kèm theo Quyết định 14/2009/QĐ-UBND do thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định trợ cấp người có công Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 40/2016/QĐ-UBND sửa đổi trợ cấp thường xuyên người có công với cách mạng Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 02/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định trợ cấp người có công Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47 /2010/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 2 QUY ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN, ĐỘT XUẤT ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2009/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ quy định về việc ban hành điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quy định về trợ cấp thường xuyên, đột xuất đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng như sau:

“1.Trợ cấp thường xuyên đối với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Quy định này bao gồm:

a) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% đến 76%;

b) Bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật từ 41% đến 80%;

c) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

d) Người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hằng tháng;

e) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày hưởng trợ cấp 1 lần;

g) Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến đang hưởng trợ cấp thường xuyên hoặc 1 lần;

h) Cựu Thanh niên xung phong trong kháng chiến đã được cấp có thẩm quyền xác nhận ”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân các quận, huyện, xã, phường, thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2010
Ngày hiệu lực06/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định trợ cấp người có công Đà Nẵng


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định trợ cấp người có công Đà Nẵng
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu47/2010/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
     Người kýTrần Văn Minh
     Ngày ban hành27/12/2010
     Ngày hiệu lực06/01/2011
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/12/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định trợ cấp người có công Đà Nẵng

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2010/QĐ-UBND sửa đổi quy định trợ cấp người có công Đà Nẵng