Quyết định 47/2012/QĐ-UBND

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND về phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo ở cấp xã loại 2, loại 3; phụ cấp đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận ở ấp, khu phố và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Long An

Quyết định 47/2012/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo tại Long An đã được thay thế bởi Quyết định 48/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 61/2010/QĐ-UBND Long An và được áp dụng kể từ ngày 10/10/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2012/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo tại Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 10 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LOẠI 2, LOẠI 3; PHỤ CẤP ĐỐI VỚI BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY BỘ PHẬN Ở ẤP, KHU PHỐ VÀ BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII, kỳ họp thứ 5 về việc phụ cấp kiêm nhiệm công tác Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3; phụ cấp đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận ở ấp, khu phố và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Long An;

Theo đề nghị tại văn bản số 366/SNV-TCCC ngày 31/7/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp cán bộ kiêm nhiệm công tác Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3; phụ cấp đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận ở ấp, khu phố và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Đối với xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3, nhiệm vụ của cán bộ Tuyên giáo do Đảng ủy xã phân công Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ Văn phòng cấp ủy, cán bộ Kiểm tra Đảng hoặc Tổ chức Đảng kiêm nhiệm. Người được phân công kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 400.000 đồng/tháng.

2. Bí thư Đảng ủy bộ phận ở ấp, khu phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 1 so với mức lương tối thiểu chung. Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận ở ấp, khu phố được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,8 so với mức lương tối thiểu chung.

3. Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung. Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,2 so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện phụ cấp nêu trên do ngân sách địa phương bảo đảm, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký. Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Tân An thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT.
TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Cổng TT ĐT tỉnh;
- Phòng NCTH;
- Lưu: VT.
QĐ-CCTC (TPTA

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2018
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2012/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo tại Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2012/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo tại Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành10/08/2012
        Ngày hiệu lực20/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/10/2018
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2012/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo tại Long An

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2012/QĐ-UBND phụ cấp kiêm nhiệm công tác tuyên giáo tại Long An