Quyết định 47/2014/QĐ-UBND

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND về giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 2014 thị xã Bến Cát Bình Dương đã được thay thế bởi Quyết định 470/QĐ-UBND 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm tỉnh Bình Dương và được áp dụng kể từ ngày 01/03/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2014/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 2014 thị xã Bến Cát Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014 CHO THỊ XÃ BẾN CÁT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND8 ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII – Kỳ họp thứ 10 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 134/TTr-STC ngày 26 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Bến Cát như sau:

1. Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã Bến Cát là 779.068 triệu đồng (kèm Phụ lục I);

2. Tổng chi ngân sách thị xã Bến Cát là 581.610 triệu đồng (kèm Phụ lục II).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính tổ chức triển khai, hướng dẫn UBND thị xã Bến Cát tiến hành giao dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị trực thuộc và các xã, phường trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND thị xã Bến Cát chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 của thị xã Bến Cát tại Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 14/5/2014 của UBND tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2014
Ngày hiệu lực18/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 2014 thị xã Bến Cát Bình Dương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2014/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 2014 thị xã Bến Cát Bình Dương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
       Người kýLê Thanh Cung
       Ngày ban hành08/12/2014
       Ngày hiệu lực18/12/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2014/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 2014 thị xã Bến Cát Bình Dương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2014/QĐ-UBND giao dự toán điều chỉnh thu chi ngân sách 2014 thị xã Bến Cát Bình Dương