Quyết định 47/2014/QĐ-UBND

Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 378/2008/QĐ-UBND về Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng, giai đoạn 2009 - 2020 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đại học Y Dược 2009 - 2020 Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2014/QĐ-UBND

Phan Rang - Tháp chàm, ngày 16 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 378/2008/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC DIỆN ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG, GIAI ĐOẠN 2009 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Thực hiện công văn số 44/HĐND-TH ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ý kiến đối với nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án đào tạo thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược theo địa chỉ sử dụng và quy định giá đất theo Đề án thu hút cán bộ y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 2035/TTr-SYT ngày 11 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 378/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trúng tuyển đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng, giai đoạn 2009 - 2020, như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1, như sau:

 “1. Chỉ tiêu đào tạo (từ năm 2009 đến năm 2015): 103 người.

+ Bác sĩ đa khoa : 87 người;

+ Bác sĩ Y học Cổ truyền : 10 người;

+ Dược sĩ đại học : 06 người”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 1, như sau:

“4. Thời gian thực hiện:

Thời gian lựa chọn thí sinh đào tạo theo Đề án trong 07 năm, bắt đầu từ năm 2009 đến năm 2015; thời gian hỗ trợ kinh phí đào tạo đến khi tất cả các thí sinh tốt nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2014
Ngày hiệu lực26/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đại học Y Dược 2009 - 2020 Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đại học Y Dược 2009 - 2020 Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýVõ Đại
       Ngày ban hành16/06/2014
       Ngày hiệu lực26/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đại học Y Dược 2009 - 2020 Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2014/QĐ-UBND sửa đổi hỗ trợ thí sinh trúng tuyển đại học Y Dược 2009 - 2020 Ninh Thuận

           • 16/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực