Quyết định 47/2015/QĐ-UBND

Quyết định 47/2015/QĐ-UBND về gia hạn hiệu lực của quyết định 52/2011/QĐ-UBND công bố các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2015/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực quyết định định mức kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 47/2015/QĐ-UBND

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/2011/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SỬ DỤNG CỪ VÁCH NHỰA UPVC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÊ BAO, BỜ KÈ PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ, TRIỀU CƯỜNG, NGẬP NƯỚC KẾT HỢP GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2010/TT-BXD ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2010 của y ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 10540/SXD-KTXD ngày 11 tháng 9 năm 2015 về việc gia hạn các định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay gia hạn thêm 01 năm (từ ngày 30 tháng 8 năm 2015 đến 30 tháng 8 năm 2016) cho các định mức kinh tế - kỹ thuật sử dụng cừ vách nhựa uPVC trong xây dựng công trình đê bao, bờ kè phòng chống sạt lở, triều cường, ngập nước kết hợp giao thông nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định tại Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong thời gian gia hạn nêu trên (01 năm), giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh định mức để trình Ủy ban nhân dân Thành phban hành chính thức (theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình).

Điều 2. Những nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên không thay đổi tại Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2011 của y ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành Thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân quận - huyện, phường- xã, thị trấn, các tchức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ xây dựng;
- Cục kiểm tra văn bản ( Bộ Tư pháp );
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành Phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP;
- Các Ban Hội đồng nhân dân Thành Phố;
- Các Đoàn thể Thành phố;
- VPUB: các PVP; các Phòng CV; TTCB;
- Lưu: VT, (CNN-Tr) MH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2015
Ngày hiệu lực10/10/2015
Ngày công báo15/10/2015
Số công báoSố 47
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2015/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực quyết định định mức kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2015/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực quyết định định mức kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Liêm
       Ngày ban hành30/09/2015
       Ngày hiệu lực10/10/2015
       Ngày công báo15/10/2015
       Số công báoSố 47
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2015/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực quyết định định mức kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2015/QĐ-UBND gia hạn hiệu lực quyết định định mức kỹ thuật xây dựng Hồ Chí Minh

           • 30/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực