Quyết định 47/2016/QĐ-UBND

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 39/2012/QĐ-UBND Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2016/QĐ-UBND 39/2012/QĐ-UBND điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ “QUYẾT ĐỊNH SỐ 39/2012/QĐ-UBND NGÀY 31/7/2012 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1585/SXD-QLHĐXD ngày 30/9/2016; Ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 701/STP-XDVB ngày 11/10/2016,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ “Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh”,

Lý do bãi bỏ: Các căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31/7/2012 hiện nay đã hết hiệu lực thi hành; nội dung của quyết định không còn phù hợp với Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2016.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn; Các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Chi Cục lưu trữ tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD2
Gửi văn bản điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2016
Ngày hiệu lực01/11/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2016/QĐ-UBND 39/2012/QĐ-UBND điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2016/QĐ-UBND 39/2012/QĐ-UBND điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
       Người kýĐặng Quốc Khánh
       Ngày ban hành21/10/2016
       Ngày hiệu lực01/11/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 47/2016/QĐ-UBND 39/2012/QĐ-UBND điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2016/QĐ-UBND 39/2012/QĐ-UBND điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

          • 21/10/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/11/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực