Quyết định 47/2016/QĐ-UBND

Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2014/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND doanh nghiệp vốn nhà nước Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2016/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 453/ TTr- SKHĐT ngày 02/12/2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thtrưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2016
Ngày hiệu lực24/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND doanh nghiệp vốn nhà nước Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND doanh nghiệp vốn nhà nước Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýNguyễn Văn Trì
       Ngày ban hành14/12/2016
       Ngày hiệu lực24/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND doanh nghiệp vốn nhà nước Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2016/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND doanh nghiệp vốn nhà nước Vĩnh Phúc

           • 14/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực