Quyết định 47/2017/QĐ-UBND

Quyết định 47/2017/QĐ-UBND về sửa đổi Điều 1 Quyết định 909/2011/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi 909/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Đài Phát thanh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ: 909/2011/QĐ-UBND NGÀY 01/6/2011 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn tại Tờ trình số 459/TTr-PTTH ngày 07 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số: 909/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011 về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn như sau:

1. Thay cụm từ “Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã” bằng “Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố”.

2. Thay cụm từ “Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thị xã” bằng “Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, thành phố”.

3. Gạch bỏ đầu dòng thứ tư Khoản 2, Mục II, Điều 1: “- Phòng Thông tin điện tử”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành văn bản.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực06/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi 909/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Đài Phát thanh Bắc Kạn


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi 909/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Đài Phát thanh Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu47/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýLý Thái Hải
       Ngày ban hành27/12/2017
       Ngày hiệu lực06/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi 909/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Đài Phát thanh Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi 909/2011/QĐ-UBND nhiệm vụ Đài Phát thanh Bắc Kạn

           • 27/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực