Quyết định 47/2020/QĐ-UBND

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định cụ thể về giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 47/2020/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Kinh Môn phường Thất Hùng Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 13 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CỤ THỂ GIÁ DỊCH VỤ XE RA, VÀO BẾN XE KINH MÔN DO CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI NĂM THU ĐANG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THẤT HÙNG, THỊ XÃ KINH MÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cụ thể giá dịch vụ xe ra, vào Bến xe Kinh Môn do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu đang quản lý trên địa bàn phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/ chuyến

TT

Danh mục

Mức thu

(Bến xe loại 4)

 

Xe chạy theo tuyến cố định

 

1

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 0 Km đến dưới 200Km

 

1.1

Xe có tải trọng thiết kế 16 ghế

16.000

1.2

Xe có tải trọng thiết kế 25 ghế

31.000

1.3

Xe có tải trọng thiết kế 29 ghế

34.000

1.4

Xe có tải trọng thiết kế 34 ghế

36.000

1.5

Xe có tải trọng thiết kế 45 ghế

38.000

1.6

Xe có tải trọng thiết kế 51 ghế và xe giường nằm

41.000

2

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 200 Km đến dưới 500Km

 

2.1

Xe có tải trọng thiết kế 16 ghế

18.000

2.2

Xe có tải trọng thiết kế 25 ghế

33.000

2.3

Xe có tải trọng thiết kế 29 ghế

37.000

2.4

Xe có tải trọng thiết kế 34 ghế

41.000

2.5

Xe có tải trọng thiết kế 45 ghế

44.000

2.6

Xe có tải trọng thiết kế 51 ghế và xe giường nằm

48.000

3

Tuyến có cự ly vận chuyển từ 500 Km trở lên

 

3.1

Xe có tải trọng thiết kế 45 ghế trở lên (hoặc xe giường nằm)

162.000

Điều 2. Các mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế với Nhà nước theo quy định; thực hiện niêm yết giá, công khai thông tin về giá theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; các tổ chức, cá nhân liên quan; Người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Năm Thu căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, Thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2020
Ngày hiệu lực01/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(01/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 47/2020/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Kinh Môn phường Thất Hùng Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47/2020/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Kinh Môn phường Thất Hùng Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành13/10/2020
        Ngày hiệu lực01/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (01/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 47/2020/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Kinh Môn phường Thất Hùng Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 47/2020/QĐ-UBND giá dịch vụ xe ra vào Bến xe Kinh Môn phường Thất Hùng Hải Dương

              • 13/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực