Quyết định 47-CP

Quyết định 47-CP năm 1964 sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 47-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 47-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 1964 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA UỶ BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 158-CP ngày 09 tháng 10 năm 1961 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,
Theo đề nghị của ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước,
Căn cứ nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đổng Chính phủ ngày 07 tháng 03 năm 1964.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay sửa đổi tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước như sau:

1. Chia Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân thành hai Vụ:

a) Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn, có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Tổ chức việc nghiên cứu kế hoạch kinh tế quốc dân dài hạn,

- Nghiên cứu cân đối tổng hợp kế hoạch dài hạn.

- Theo dõi chung công tác điều tra cơ bản,

- Tham gia vào việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, cùng với Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch đó nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch dài hạn.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp nghiệp vụ có liên quan đến kế hoạch dài hạn.

b) Vụ Tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân ngắn hạn, có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Nghiên cứu cân đối tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân hàng năm; làm cân đối từng quý và những mặt chủ yếu để bảo đảm kế hoạch được thực hiện tốt.

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, kiến nghị các chủ trương và biện pháp để bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu cân đối tổng hợp kế hoạch giao cho các địa phương và theo dõi chung tình hình thực hiện kế hoạch ở các địa phương.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp công tác kế hoạch ngắn hạn.

2. Chia Vụ Kế hoạch công nghiệp thành hai Vụ:

a) Vụ Kế hoạch công nghiệp nặng có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Lập dự án kế hoạch hàng năm và dự án kế hoạch dài hạn về phát triển các ngành công nghiệp nặng.

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch của các ngành công nghiệp nặng và kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp, hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu của kế hoạch công nghiệp nặng hàng năm và kế hoạch công nghiệp nặng dài hạn.

b) Vụ Kế hoạch công nghiệp nhẹ và công nghiệp địa phương có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Lập dự án kế hoạch hàng năm và dự án kế hoạch dài hạn về phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, thủ công nghiệp và công nghiệp địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình, thực hiện kế hoạch của các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp và kiến nghị những chủ trương, biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch.

- Nghiên cứu các vấn đề về phương pháp, hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu của kế hoạch công nghiệp nhẹ, công nghiệp địa phương và thủ công nghiệp hàng năm và dài hạn.

3. Thành lập Vụ Kế hoạch phân vùng kinh tế. Vụ này có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Điều tra, sưu tầm và nghiên cứu tổng hợp các tài liệu về kinh tế, về tự nhiên và các tài liệu khác về lịch sử, văn hoá v.v…, kết hợp với ý kiến của các Bộ, các ngành và các địa phương thảo ra đề án phân vùng kinh tế ngành và phân vùng kinh tế tổng hợp.

- Đề xuất ý kiến về phân bổ sản xuất cho được hợp lý, về việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch ngắn hạn và chỉ tiêu kế hoạch dài hạn cho từng khu vực.

- Cùng với Uỷ ban Khoa học Nhà nước và các Bộ, các ngành nghiên cứu các nguyên tắc, phương pháp và chỉ tiêu phân vùng kinh tế,

- Nghiên cứu các biện pháp cần thiết về việc quản ký kinh tế theo vùng sau khi phương án phân vùng kinh tế đã được duyệt.

- Theo dõi công tác phân vùng ở các Bộ, các ngành, các địa phương và giúp đỡ về phương pháp công tác cho các bộ phận phân vùng kinh tế của các Bộ, các ngành và các địa phương.

4. Thành lập Vụ Tổ chức và cán bộ. Vụ này có nhiệm vụ giúp Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước:

- Quản lý cán bộ trong cơ quan Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và theo dõi đội ngũ cán bộ của ngành Kế hoạch.

- Nghiên cứu các vấn đề về tổ chức bộ máy kế hoạch ở các ngành, các cấp.

- Nghiên cứu việc đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho toàn ngành kế hoạch.

Điều 2: Mỗi Vụ trên đây do một Vụ trưởng phụ trách. Giúp việc Vụ trưởng có một hoặc hai Vụ phó.

Điều 3: Nhiệm vụ cụ thể và tổ chức bộ máy của mỗi Vụ do ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước quy định.

Điều 4: Ông Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 


 

Phạm Văn Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu47-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/1964
Ngày hiệu lực24/03/1964
Ngày công báo11/03/1964
Số công báoSố 6
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 47-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 47-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu47-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Đồng
        Ngày ban hành09/03/1964
        Ngày hiệu lực24/03/1964
        Ngày công báo11/03/1964
        Số công báoSố 6
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 47-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 47-CP sửa đổi tổ chức bộ máy Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

            • 09/03/1964

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/1964

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/03/1964

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực