Quyết định 470/QĐ-BGTVT

Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục đã được thay thế bởi Quyết định 3087/QĐ-BGTVT năm 2013 Dự án khôi phục cải tạo QL20 Bảo Lộc Đà Lạt Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 07/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 470/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QUỐC LỘ 20 ĐOẠN TỪ BẢO LỘC - ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG (KM123+105,17 - KM268) THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 2552/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 nối từ tỉnh Đồng Nai đến tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Văn bản số 1250/TTg-KTN ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án khôi phục, cải tạo nâng cấp QL20 qua tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Văn bản số 1333/VPCP-KTN ngày 19/02/2013 của Văn phòng Chính phủ về Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268);

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ GTVT phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin Bộ GTVT thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý.

Điều 3. Các Ông (bà): Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND tỉnh Lâm Đồng;
- Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu VT, Ban ĐTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 


DANH MỤC

KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÔI PHỤC, CẢI TẠO QUỐC LỘ 20 ĐOẠN TỪ BẢO LỘC - ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG (KM123+105,17 - KM268) THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT)
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2013 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án (Tỉnh, thành phố)

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến (tỷ đồng)

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Dự án khôi phục, cải tạo quốc lộ 20 đoạn từ Bảo Lộc - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Km123+105,17 - Km268)

Nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL20 giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển GTVT

Tỉnh Lâm Đồng

Chiều dài khoảng 111km; Quy mô đường cấp III miền núi, cấp IV miền núi, các đoạn qua đô thị phù hợp với quy hoạch của địa phương.

3.059

Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư, Bộ GTVT, điện thoại 84-4-39416369, FAX: 84-4-39423291

Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 470/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu470/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2013
Ngày hiệu lực28/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2013
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 470/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu470/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành28/02/2013
        Ngày hiệu lực28/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2013
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 470/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục kêu gọi đầu tư Dự án khôi phục