Quyết định 470/QĐ-TTg

Quyết định 470/QĐ-TTg năm 2010 thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 470/QĐ-TTg thành lập Viện Hóa sinh biển trực Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 470/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN HÓA SINH BIỂN TRỰC THUỘC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;
Xét đề nghị của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện Hóa sinh biển trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Viện Hóa sinh biển là tổ chức nghiên cứu và phát triển, có chức năng nghiên cứu cơ bản và dịch vụ khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực hóa sinh biển.

Viện Hóa sinh biển có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội, tên giao dịch bằng tiếng Anh là: Institute of Marine Biochemistry (viết tắt IMBC).

Điều 2. Giao Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và Quy chế hoạt động của Viện Hóa sinh biển.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy Ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 470/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu470/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2010
Ngày hiệu lực12/04/2010
Ngày công báo25/04/2010
Số công báoTừ số 183 đến số 184
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 470/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 470/QĐ-TTg thành lập Viện Hóa sinh biển trực Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 470/QĐ-TTg thành lập Viện Hóa sinh biển trực Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu470/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành12/04/2010
        Ngày hiệu lực12/04/2010
        Ngày công báo25/04/2010
        Số công báoTừ số 183 đến số 184
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 470/QĐ-TTg thành lập Viện Hóa sinh biển trực Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 470/QĐ-TTg thành lập Viện Hóa sinh biển trực Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam

            • 12/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/04/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực