Quyết định 471/QĐ-UBND

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định 1814/QĐ-UBND

Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung Quyết định 1814/QĐ-UB Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 37/2016/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Giao thông vận tải Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 15/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung Quyết định 1814/QĐ-UB Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 471/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 3 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI ĐIỂM A KHOẢN 2 ĐIỀU 3 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 1814/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 477/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2009 về việc bổ sung và kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy và biên chế của Sở Giao thông vận tải Bến Tre;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 49/TTr-SNV ngày 09 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nội dung: “Thành lập Phòng Thẩm định trực thuộc Sở Giao thông vận tải” tại điểm a khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải.

Điều 2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thẩm định; sắp xếp và bố trí cán bộ, công chức của phòng, đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 471/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu471/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2010
Ngày hiệu lực01/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 471/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung Quyết định 1814/QĐ-UB Bến Tre


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung Quyết định 1814/QĐ-UB Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu471/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Thái Xây
       Ngày ban hành01/03/2010
       Ngày hiệu lực01/03/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/09/2016
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung Quyết định 1814/QĐ-UB Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung Quyết định 1814/QĐ-UB Bến Tre