Quyết định 472/QĐ-TTg

Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2002 phê duyệt Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2002-2006 tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 472/QĐ-TTg Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà 2002-2006 tỉnh Hòa Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 472/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ỔN ĐỊNH DÂN CƯ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG CHUYỂN DÂN SÔNG ĐÀ GIAI ĐOẠN 2002 - 2006 TỈNH HÒA BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (tại tờ trình số 404/TT/UB-DA ngày 28 tháng 3 năm 2002) và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại Văn bản số 3446/BKH-VPTĐ ngày 31 tháng 5 năm 2002.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà giai đoạn 2002 - 2006 tỉnh Hòa Bình, đây là dự án tổng thể để tiếp tục thực hiện và hoàn thành các mục tiêu ổn định dân cư, phát triển kinh tế -xã hội vùng chuyển dân sông Đà.

Điều 2. Trên cơ sở dự án tổng thể này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình có trách nhiệm chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, lập và phê duyệt các dự án thành phần phù hợp với nhu cầu thực tế và Quy chế Quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Điều 3. Vốn để thực hiện các dự án thành phần được sử dụng từ nguồn thu thuế tài nguyên nước công trình thủy điện Hòa Bình (phần để lại cho tỉnh Hòa Bình) trong 5 năm từ năm 2002 đến năm 2006 và vốn ngân sách bổ sung phần còn thiếu.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xác định phần vốn còn thiếu ngoài phần vốn thuế tài nguyên nước và vốn lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án khác trên địa bàn vùng dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Nguồn vốn vay hàng năm ghi thành một khoản mục riêng thông báo cho tỉnh thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm 2002.

Bộ trưởng các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản, Công nghiệp, Xây dựng, Giao thông vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 472/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu472/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2002
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo15/07/2002
Số công báoSố 33
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 472/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 472/QĐ-TTg Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà 2002-2006 tỉnh Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 472/QĐ-TTg Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà 2002-2006 tỉnh Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu472/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Công Tạn
        Ngày ban hành18/06/2002
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo15/07/2002
        Số công báoSố 33
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 472/QĐ-TTg Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà 2002-2006 tỉnh Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 472/QĐ-TTg Dự án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà 2002-2006 tỉnh Hòa Bình

             • 18/06/2002

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/07/2002

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/01/2002

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực