Quyết định 472/QĐ-TTg

Quyết định 472/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 472/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia Điện Biên Lạng Sơn 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 472/-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: ĐIỆN BIÊN, LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 649/LĐTBXH-BTXH ngày 04 tháng 3 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 2510/BTC-NSNN ngày 24 tháng 02 năm 2016, số 3198/BTC-NSNN ngày 10 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.544,43 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn để hỗ trợ cu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2016, cụ thể:

- Tỉnh Điện Biên: 1.220,13 tấn gạo.

- Tỉnh Lạng Sơn: 324,3 tấn gạo.

y ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên, Lạng Sơn tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hp sau khi thực hiện nếu địa phương còn khó khăn, đề nghị địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 472/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu472/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2016
Ngày hiệu lực24/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 472/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 472/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia Điện Biên Lạng Sơn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 472/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia Điện Biên Lạng Sơn 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu472/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành24/03/2016
        Ngày hiệu lực24/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 472/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia Điện Biên Lạng Sơn 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 472/QĐ-TTg xuất cấp lương thực nguồn dự trữ quốc gia Điện Biên Lạng Sơn 2016

             • 24/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực