Quyết định 4730/QĐ-UBND

Quyết định 4730/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản hết hiệu lực do quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4730/QĐ-UBND 2014 công bố văn bản hết hiệu lực Thủ Đức Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4730/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức ban hành Quy chế Ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Thủ Đức;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp quận Thủ Đức tại Tờ trình số 368/TTr-TP ngày 22 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 03 (ba) văn bản của Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức (theo Danh mục đính kèm), hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 12 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Nhân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4370/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định

1420/2008/QĐ-UBND ngày 21/7/2008

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBND Quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2004-2009

31/12/2009

Hết hiệu lực về thời gian

2

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

19/5/2014

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

3

Quyết định

1594/2007/QĐ-UBND ngày 24/7/2007

Về việc phê duyệt quy hoạch một số ngành nghề kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Thủ Đức giai đoạn 2007- 2008

29/01/2013

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (Quyết định số 01/2013/QD-UBND ngày 22/01/2013 về bãi bỏ văn bản).

Tổng cộng: 03 văn bản

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4730/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4730/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2014
Ngày hiệu lực25/07/2014
Ngày công báo15/08/2014
Số công báoSố 48
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4730/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4730/QĐ-UBND 2014 công bố văn bản hết hiệu lực Thủ Đức Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 4730/QĐ-UBND 2014 công bố văn bản hết hiệu lực Thủ Đức Hồ Chí Minh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu4730/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýHuỳnh Thanh Nhân
       Ngày ban hành25/07/2014
       Ngày hiệu lực25/07/2014
       Ngày công báo15/08/2014
       Số công báoSố 48
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 4730/QĐ-UBND 2014 công bố văn bản hết hiệu lực Thủ Đức Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 4730/QĐ-UBND 2014 công bố văn bản hết hiệu lực Thủ Đức Hồ Chí Minh

           • 25/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực