Quyết định 4755/QĐ-BCT

Quyết định 4755/QĐ-BCT năm 2008 chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4755/QĐ-BCT 2008 chấm dứt hoạt động Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4755/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-BTM ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc kiện toàn Ban Quản lý các dự án quy hoạch thuộc Bộ Thương mại;

Xét Tờ trình số 41/BQLDAQH ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại về việc báo cáo kết quả hoạt động của Ban Quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Giao Vụ Kế hoạch, theo chức năng nhiệm vụ, tiếp quản hồ sơ dự án để tiếp tục quản lý và tổ chức thực hiện sau quy hoạch.

Làm các thủ tục hoàn trả con dấu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Chính sách Thị trường trong nước, Tài chính, Viện trưởng Viện nghiên cứu Thương mại và các thành viên của Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4
- Lưu: VT, KH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4755/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4755/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực29/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4755/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4755/QĐ-BCT 2008 chấm dứt hoạt động Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4755/QĐ-BCT 2008 chấm dứt hoạt động Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4755/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýLê Danh Vĩnh
        Ngày ban hành29/08/2008
        Ngày hiệu lực29/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4755/QĐ-BCT 2008 chấm dứt hoạt động Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4755/QĐ-BCT 2008 chấm dứt hoạt động Ban Quản lý các dự án quy hoạch thương mại

            • 29/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực