Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ về Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế đã được thay thế bởi Quyết định 26/2002/QĐ-BBCVT cước thuê kênh viễn thông quốc tế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 477/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN SỐ 477 NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2002 CỦA TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11-3-1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11-5-1999 của Tổng cục Bưu điện hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26-5-1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Công văn số 2662/GCTT ngày 23-5-2002 về việc phương án giảm cước viễn thông quốc tế.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế – Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Mai Liêm Trực

(Đã ký)

 

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ THUÊ KÊNH VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 477/2002/QĐ-TCBĐ ngày 13-6-2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện)

1- Cước thuê theo tháng  (Đầu Phía Việt Nam - half circuit):

1.1. Cước thuê kênh qua cáp biển:

Đơn vị tính: USD/tháng

Loại kênh

Vùng liên lạc 1

(Japan, China, Singapore, Thailand, Hongkong, Laos, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Philipines, Taiwan, South Korea)

Vùng liên lạc 2

(Từ Việt Nam đến các quốc gia, vùng lãnh thổ còn lại)

a) Kênh điện thoại

M1040 thoại

M1040 thoại/số liệu

M1020 thoại/số liệu

2,504

2,941

3,003

2,812

3,303

3,372

b) Kênh điện báo

- 50 baud

+ Đơn công

+ Song công

- 100 baud

+ Đơn công

+ Song công

- 200 baud

+ Đơn công

+ Song công

626

938

751

1.127

1.002

1.502

703

1.054

843

1.265

1.125

1.688

c) Kênh ở các tốc độ:

- 300 b/s

- 1200 b/s

- 2400 b/s

- 4800 b/s

- 9600 b/s

- 19,2 Kb/s

- 64 Kb/s

- 128 Kb/s

- 192 Kb/s

- 256 Kb/s

- 384 Kb/s

- 512 Kb/s

- 768 Kb/s

- 896 Kb/s

- 1024 Kb/s

- 1152 Kb/s

- 2048 Kb/s

1.002

1.253

1.628

2.003

2.855

3.401

4.195

7.624

9.615

11.930

14.846

18.410

22.643

25.135

27.626

33.427

44.529

1.125

1.406

1.827

2.249

3.206

3.818

4.711

7.624

9.615

11.930

14.846

18.410

22.643

25.135

27.626

33.427

44.529

1.2- Cước thuê kênh qua vệ tinh:

- Cước thuê kênh qua vệ tinh không phân biệt theo vùng.

- Mức cước thuê kênh qua vệ tinh bằng mức cước vùng 1 của bảng cước thuê kênh qua cáp biển quy định tại mục 1.1 trên.

2- Cước thuê ngày:

- Trong 2 ngày đầu, mỗi ngày thu bằng 1/10 mức cước thuê kênh tháng.

- Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 10, mỗi ngày thu bằng 1/20 mức cước thuê kênh tháng.

- Từ ngày thứ 11 trở đi, mỗi ngày thu bằng 1/25 mức cước thuê kênh tháng nhưng tổng cước thuê ngày không lớn hơn cước thuê tháng.

3. Cước thuê kênh phần kéo dài trong nước:

3.1- Cước thuê kênh đường dài liên tỉnh (nếu có): áp dụng theo Bảng cước thuê kênh viễn thông đường dài trong nước do Tổng cục Bưu điện quy định.

3.2- Cước thuê kênh nội tỉnh (bao gồm cả nội tỉnh và nội hạt): Thống nhất áp dụng như đối với khách hàng thuê kênh viễn thông đường dài trong nước.

4. Giảm cước thuê kênh: Tổng Giám đốc, Giám đốc các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế được giảm cước thuê kênh cho khách hàng trong các trường hợp: thuê theo thời hạn hợp đồng dài hạn, khách hàng trả tiền trước, khách hàng thuê nhiều kênh, khách hàng đặc biệt, nhưng mức giảm không quá 15% so với mức cước quy định tại các điểm 1, 2, 3 nêu trên.

5. Các mức cước nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 477/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu477/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2002
Ngày hiệu lực01/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2003
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 477/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu477/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành13/06/2002
        Ngày hiệu lực01/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2003
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 477/2002/QĐ-TCBĐ Bảng cước dịch vụ thuê kênh viễn thông quốc tế