Quyết định 4789/2003/QĐ-UB

Quyết định 4789/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4789/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh XNK Q8


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4789/2003/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CỔ PHẦN HÓA XÍ NGHIỆP ĐÔNG LẠNH QUẬN 8 HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU QUẬN 8.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 79/2002/TT-BTC ngày 12/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ;
Xét biên bản ngày 25/9/2003 của Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố về việc xác định giá trị doanh nghiệp của Xí nghiệp Đông lạnh quận 8.
Theo Thông báo số 356/ĐMDN ngày 16/10/2003 của Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố về việc xét thông qua đề án cổ phần hóa
Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 (cổ phần hóa bộ phận Xí nghiệp Đông lạnh) ;

Xét tờ trình số 369/ĐMDN ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2002 của Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 để cổ phần hóa như sau :

Giá trị thực tế của doanh nghiệp để cổ phần hóa : 3.402.432.804 (Ba tỷ bốn trăm lẻ hai triệu bốn trăm ba mươi hai ngàn tám trăm lẻ bốn) đồng.

Trong đó :

Giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 1.954.387.449 (Một tỷ chín trăm năm mươi bốn triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn bốn trăm bốn mươi chín) đồng.

Điều 2.- Căn cứ vào giá trị doanh nghiệp được xác định tại Điều 1, Ban Đổi mới quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 thực hiện các công việc tiếp theo để cổ phần hóa.

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố để xem xét giải quyết.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Đổi mới quản lý Doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Giám đốc Công ty Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu quận 8 và Giám đốc các sở-ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Tài chính
- Thường trực UBND.TP
- Thường trực Ban ĐMQLDN/TP
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Cục Thuế thành phố
- Chi Cục Tài chính doanh nghiệp TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, Tổ CNN
- Lưu (CNN/K)

KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH
 Mai Quốc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4789/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4789/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2003
Ngày hiệu lực04/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4789/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 4789/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh XNK Q8


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4789/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh XNK Q8
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4789/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành04/11/2003
        Ngày hiệu lực04/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4789/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh XNK Q8

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4789/2003/QĐ-UB xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Xí nghiệp Đông lạnh quận 8 hạch toán phụ thuộc của Công ty Sản xuất kinh XNK Q8

            • 04/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực