Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ

Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ về cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc đã được thay thế bởi Quyết định 06/2006/QĐ-BBCVT danh mục văn bản pháp luật Bộ Bưu chính Viễn thông đã hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 11/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 479/2002/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2002 

 

 QUYẾT ĐỊNH

V/V: BAN HÀNH CƯỚC DỊCH VỤ NHẮN TIN TOÀN QUỐC 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12/CP ngày 11 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Nghị định số 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cước Bưu chính Viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/5/1999 của Tổng cục Bưu điện. Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước Bưu chính Viễn thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Ban hành cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc

1. Cước hoà mạng: Miễn cước.

2. Cước thuê bao giới hạn tối đa: 45.000 đồng/máy - tháng.

3. Cước liên lạc giới hạn tối đa.

- Cước liên lạc từ thuê bao điện thoại cố định, điện thoại vô tuyến cố định gọi vào các mạng nhắn tin: 300 đồng/phút.

- Cước liên lạc từ thuê bao điện thoại di động và máy điện thoại thẻ gọi vào các mạng nhắn tin: 455 đồng/phút.

Các mức cước giới hạn tối đa quy định trên đây chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 2: Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhắn tin toàn quốc căn cứ vào mức cước giới hạn tối đa quy định tại Điều 1 nêu trên, quyết định mức cước cụ thể cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật về giá cước.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2002. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Bưu điện; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nhắn tin toàn quốc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo)
- TGĐ và các PTGĐ (để báo cáo)
- LĐ VP TCTy
- Các Ban chức năng
- Các Bưu Điện tỉnh, thành phố
- Các Công ty Liên doanh, Cổ phần
- Các Đơn vị thành viên
- Lưu VP

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN 

Mai Liêm Trực
 
 
 
 
 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 479/2002/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu479/2002/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2002
Ngày hiệu lực01/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 479/2002/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu479/2002/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýMai Liêm Trực
        Ngày ban hành13/06/2002
        Ngày hiệu lực01/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/03/2006
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 479/2002/QĐ-TCBĐ cước dịch vụ nhắn tin toàn quốc