Quyết định 4791/QĐ-BCT

Quyết định 4791/QĐ-BCT năm 2008 về việc thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4791/QĐ-BCT thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình


BỘ CÔNG THƯƠNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 4791/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU KHU VỰC THÁI BÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23 tháng 01 năm 2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 2 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình trực thuộc Vụ Xuất Nhập khẩu, đặt tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình có nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xuất khẩu hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công thương.

Điều 3. Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu có trách nhiệm:

- Chủ trì cùng với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công thương, phối hợp làm việc với địa phương về trụ sở làm việc, bố trí cán bộ và các điều kiện làm việc để Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình sớm đi vào hoạt động;

- Quy định nhiệm vụ cụ thể của Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình và thông báo cho địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan biết để thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Các Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công thương;
- Sở Công thương Thái Bình;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các đơn vị trực thuộc Bộ Công thương;
- Lưu: VT, XNK(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4791/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4791/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4791/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 4791/QĐ-BCT thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4791/QĐ-BCT thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4791/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4791/QĐ-BCT thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4791/QĐ-BCT thành lập Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình

            • 03/09/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực