Quyết định 4793/QĐ-UBND

Quyết định 4793/QĐ-UBND năm 2007 về việc cho Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất tại phường Tân Thuận Đông, quận 7 để đầu tư xây dựng trường mầm non - mẫu giáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 4793/QĐ-UBND Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7 xây dựng trường mầm non mẫu giáo


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 4793/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày  20  tháng 10  năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG TÂN THUẬN ĐÔNG, QUẬN 7 ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON-MẪU GIÁO.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 138/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 8610/TNMT-QHSDĐ ngày 15 tháng 10 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long sử dụng khu đất có diện tích 787,4m2 (bảy trăm tám mươi bảy phẩy bốn mét vuông) do Công ty đang quản lý theo các Quyết định số 5658/QĐ-UB ngày 26 tháng 12 năm 2003 và số 2943/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 tại phường Tân Thuận Đông - quận 7 để đầu tư xây dựng Trường mầm non-mẫu giáo.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định tại bản đồ vị trí tỷ lệ 1/1000, số 6651 ĐĐ/GĐ-TNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 10 tháng 7 năm 2007.

Hình thức, thời hạn sử dụng đất: Giao đất, có thu tiền sử dụng đất; thời hạn 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định.

Điều 2. Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long chịu trách nhiệm:

- Trước pháp luật về nguồn vốn đầu tư và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án;

- Nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định;

- Kê khai đăng ký và báo cáo tình hình tiến độ thực hiện dự án cho Ủy ban nhân dân quận 7 và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định;

- Về quản lý quá trình đầu tư dự án đảm bảo tiến độ đầu tư và chất lượng công trình theo đúng quy hoạch và thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Cục Thuế thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân quận 7 có trách nhiệm:

3.1. Cục Thuế thành phố: Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long thực hiện việc nộp, thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

3.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long lập thủ tục, chuyển Cục Thuế thành phố thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long theo quy định.

3.3. Ủy ban nhân dân quận 7: Theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện xây dựng của chủ đầu tư.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Thuận Đông - quận 7, Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTUB : CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT, ĐT;
- Lưu : VT, (ĐTMT/VH)  D

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4793/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu4793/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2007
Ngày hiệu lực30/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4793/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 4793/QĐ-UBND Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7 xây dựng trường mầm non mẫu giáo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 4793/QĐ-UBND Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7 xây dựng trường mầm non mẫu giáo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu4793/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành20/10/2007
        Ngày hiệu lực30/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 4793/QĐ-UBND Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7 xây dựng trường mầm non mẫu giáo

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 4793/QĐ-UBND Công ty cổ phần đầu tư Nam Long sử dụng đất phường Tân Thuận Đông, quận 7 xây dựng trường mầm non mẫu giáo

            • 20/10/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/10/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực