Quyết định 48/1999/QĐ-UB

Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 2761/QĐ-UB năm 1996

Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 04/2014/QĐ-UBND Quy chế Đánh số gắn biển số nhà biển chỉ dẫn công cộng Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2761/QĐ-UB NGÀY 23/8/1996 CỦA UBND THÀNH PHỐ".

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UB ngày 23/8/1996 của UBND thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính tại tờ trình số 642/TT-ĐCTĐ ngày 1/5/1999;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Trong các điều khoản: 3, 6, 15, 20, 21, 23, 24, 26 và 27 của Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội có ghi: "Sở Nhà đất hoặc Sở Địa chính", nay điều chỉnh lại là: "Sở Địa chính Nhà đất".

Điều 2: Bổ sung vào các Điều 23, 24, 25 của Quy chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội như sau:

"Điều 23: Bổ sung khoản mục: Giao Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất chịu trách nhiệm hướng dẫn trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận số nhà theo quy định, tổ chức công bố công khai để thực hiện.

Điều 24: Bổ sung khoản mục: Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện cấp Giấy chứng nhận số nhà cho từng hộ gia đình, từng cơ quan và tổ chức đã được đánh số và gắn biển số nhà mới theo quy chế của UBND thành phố.

Điều 25: Bổ sung khoản mục: Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo công an các quận, huyện và phối hợp với UBND các quận huyện điều chỉnh địa chỉ, các giấy tờ khác có liên quan của từng hộ gia đình, từng cơ quan và tổ chức cho đúng, đồng bộ với số nhà mới được đánh số và gắn biển số nhà theo quy chế của UBND thành phố".

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/1999
Ngày hiệu lực17/06/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐỗ Hoàng Ân
       Ngày ban hành17/06/1999
       Ngày hiệu lực17/06/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/1999/QĐ-UB sửa đổi Quy chế quản lý đánh số gắn biển số nhà tại thành phố Hà Nội