Quyết định 48/2000/QĐ-BCN

Quyết định 48/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng,thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÔNG TY KẾT CẤU THÉP -CƠ KHÍ XÂY DỰNG, ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam (Tờ trình số 17 /TT-HĐQT ngày 07 tháng 4 năm 2000);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1.Thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng, doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam trên cơ sở tách một số đơn vị của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp (có danh sách kèm theo).

2.Công ty Kết cấu thép- Cơ khí xây dựng là pháp nhân theo luật pháp Việt Nam kể từ ngày được đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3.Trụ sở chính đặt tại : Nhà số 275, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

-Có Văn phòng đại diện tại tỉnh Bình Dương (trên cơ sở chuyển nguyên trạng Văn phòng đại diện của Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp).

Điều 2.

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

-Sản xuất kết cấu thép cho các loại nhà, xưởng; dầm thép tổ hợp cho các loại cầu; kết cấu thép phi tiêu chuẩn; các loại bu lông chất lượng cao và các sản phẩm cơ khí khác;

-Sản xuất cột điện cao, hạ thế; cột vi ba truyền hình, các thiết bị xây dựng; các loại cầu trục phục vụ các công trình công nghiệp, dân dụng và công cộng;

-Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng và cơ sở hạ tầng; xây lắp đường dây và trạm đến 35 kV;

-Tư vấn xây dựng và thiết kế các công trình xây dựng đến nhóm B;

-Kinh doanh kim khí và vật tư tổng hợp.

2.Vốn Điều lệ của Công ty tại thời điểm thành lập: 27 095 000 000,00 đồng (hai mươi bảy tỷ, không trăm chín lăm triệu đồng chẵn)

Điều 3. Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam phê duyệt, theo Luật doanh nghiệp Nhà nước và những quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2000. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Công ty Xây lắp và Sản xuất công nghiệp, Giám đốc Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới quản lýDN TW,
- Ban TCCB Chính phủ,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ KHCNMT,
- Bộ Thương mại,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Kho bạc Nhà nước ,
- UBND TP.Hà Nội,
-UBND tỉnh Thái Nguyên,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY KẾT CẤU THÉP -CƠ KHÍ XÂY DỰNG
(Tại thời điểm thành lập Công ty)

A.CÁC ĐƠN VỊ HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

1. Nhà máy Kết cấu thép -Cơ khí Đông Anh, Hà Nội.

2. Nhà máy Cơ khí Hồng Nam, Hà Nội.

3. Nhà máy Quy chế cơ khí và Xây dựng (tên cũ là Xí nghiệp Vật tư, thiết bị xây dựng Từ Liêm, Hà Nội).

4.Xí nghiệp Kinh doanh kim khí và vật tư tổng hợp Đông Anh, Hà Nội.

5. Xí nghiệp Xây lắp 5, thành phố Thái Nguyên.

6. Xí nghiệp Kết cấu thép- Cơ giới xây dựng, thành phố Thái Nguyên.

7. Trung tâm Tư vấn xây dựng và thiết kế, tại E1, đường Giải Phóng, quận Đống Đa, Hà Nội.

B. ĐƠN VỊ CÓ VỐN GÓP CỦA CÔNG TY

1. Công ty Liên doanh Cốp pha thép Việt Trung tại Thái Nguyên.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2000
Ngày hiệu lực01/09/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 48/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng,thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng,thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành08/08/2000
        Ngày hiệu lực01/09/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng,thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Kết cấu thép -Cơ khí xây dựng,thành viên Tổng Công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

            • 08/08/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực