Quyết định 48/2001/QĐ-BCN

Quyết định 48/2001/QĐ-BCN về việc đổi tên và chuyển đổi phương thức quản lý Công ty Đá quý Lâm Đồng, Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2001/QĐ-BCN đổi tên chuyển đổi phương thức quản lý Công ty Đá quý Lâm Đồng Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN VÀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ CÔNG TY ĐÁ QUÝ LÂM ĐỒNG, TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ;
Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam (Tờ trình số 744/CV-TCLĐ ngày 28 tháng 9 năm 2001);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Công ty Đá quý Lâm Đồng thành Công ty Khoáng sản 8, đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam .

Công ty Khoáng sản 8 là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, có con dấu, có tài khoản tại Ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo phân cấp của Tổng Công ty và các quy định khác của pháp luật.

Trụ sở chính đặt tại : Số nhà 57 A, Đinh Tiên Hoàng, Thị xã Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Khảo sát, thăm dò, khai thác, gia công, chế biến và kinh doanh các loại khoáng sản;

- Khảo sát địa chất thuỷ văn, địa chất công trình các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng;

- Thi công xây dựng các công trình công nghiệp;

- Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên liệu khoáng, thiết bị , vật tư;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo qui định của pháp luật.

Điều 3. Công ty Khoáng sản 8 có trách nhiệm làm đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh và hoạt động theo Điều lệ của Công ty do Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam phê duyệt và những quy định khác của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, Giám đốc Công ty Đá quý Lâm Đồng, Giám đốc Công ty Khoáng sản 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban Đổi mới PTDNTW,
- Bộ Công an,
- Bộ Kế hoạch- Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND Tỉnh Lâm Đồng,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 
 


Nguyễn Xuân Thuý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2001
Ngày hiệu lực08/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 48/2001/QĐ-BCN đổi tên chuyển đổi phương thức quản lý Công ty Đá quý Lâm Đồng Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2001/QĐ-BCN đổi tên chuyển đổi phương thức quản lý Công ty Đá quý Lâm Đồng Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Thuý
        Ngày ban hành24/10/2001
        Ngày hiệu lực08/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2001/QĐ-BCN đổi tên chuyển đổi phương thức quản lý Công ty Đá quý Lâm Đồng Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2001/QĐ-BCN đổi tên chuyển đổi phương thức quản lý Công ty Đá quý Lâm Đồng Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam

            • 24/10/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực