Quyết định 48/2002/QĐ-BCN

Quyết định 48/2002/QĐ-BCN về tiêu chuẩn ngành: máy tính cá nhân để bàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2002/QĐ-BCN tiêu chuẩn ngành máy tính cá nhân để bàn


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 48/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH VỀ MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐỂ BÀN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCNMT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ và Chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành các tiêu chuẩn ngành:

- 16 TCN-1-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa,

- 16 TCN-2-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 2: Yêu cầu kỹ thuật,

- 16 TCN-3-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 3: Phương pháp đo và thử nghiệm,

- 16 TCN-4-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 4: Yêu cầu về an toàn bức xạ-an toàn điện - độ ồn âm thanh và phương pháp thử,

- 16 TCN-5-02 Máy tính cá nhân để bàn - Khối hệ thống - Phần 5: Yêu cầu về ghi nhãn,bao bì,

- 16 TCN-6-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần1: Các đặc tính kỹ thuật, thuật ngữ và định nghĩa,

- 16 TCN-7-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần2: Các đặc tính kỹ thuật, Phương pháp đo và thử,

- 16 TCN-8-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần3: Yêu cầu về an toàn và phương pháp thử,

- 16 TCN-9-02 Máy tính cá nhân để bàn - Màn hình loại CRT - Phần4:

Yêu cầu về ghi nhãn ,bao bì,

- 16 TCN-10-02 Máy tính cá nhân để bàn - Chuột máy tính - Yêu cầu kỹ thuật và an toàn - Phương pháp thử,

- 16 TCN-11-02 Máy tính cá nhân để bàn - Bàn phím,

- 16 TCN-12-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của nhiệt độ,

- 16 TCN-13-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của độ ẩm,

- 16 TCN-14-02 Máy tính cá nhân để bàn - Thử tác động của rung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Các Vụ trưởng Vụ chức năng, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra giám sát kỹ thuật an toàn công nghiệp, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện tử và Tin học Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ KHCN (để phối hợp),
Lưu VP, CNCL

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Xuân Chuẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2002
Ngày hiệu lực27/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 48/2002/QĐ-BCN tiêu chuẩn ngành máy tính cá nhân để bàn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/2002/QĐ-BCN tiêu chuẩn ngành máy tính cá nhân để bàn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/2002/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýNguyễn Xuân Chuẩn
        Ngày ban hành12/11/2002
        Ngày hiệu lực27/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/2002/QĐ-BCN tiêu chuẩn ngành máy tính cá nhân để bàn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2002/QĐ-BCN tiêu chuẩn ngành máy tính cá nhân để bàn

            • 12/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/11/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực