Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT

Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT về 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 48/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH 04 (BỐN) SỐ ĐẦU CỦA MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bưu chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bốn (04) số đầu của Mã bưu chính quốc gia chi tiết tới cấp quận/huyện để sử dụng cho hoạt động của mạng bưu chính công cộng và các dịch vụ thuộc lĩnh vực bưu chính trong phạm vi cả nước.

Điều 2. Trên cơ sở mã bốn (04) số do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành,  Tổng công ty Bưu chính Việt Nam chịu trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện hai (02) số tiếp sau của Mã bưu chính Quốc gia và ban hành Mã Bưu chính Quốc gia đầy đủ sáu (06) số, chi tiết tới cấp cụm địa chỉ nhận.

Điều 3. Tổng công ty Bưu chính Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông ít nhất 30 ngày trước khi triển khai áp dụng Mã bưu chính quốc gia 6 số.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và người sử dụng có trách nhiệm phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết.

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực bưu chính và người sử dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/2008/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/2008/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực02/10/2008
Ngày công báo17/09/2008
Số công báoTừ số 519 đến số 520
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/2008/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/2008/QĐ-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýNguyễn Thành Hưng
       Ngày ban hành29/08/2008
       Ngày hiệu lực02/10/2008
       Ngày công báo17/09/2008
       Số công báoTừ số 519 đến số 520
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/2008/QĐ-BTTTT 04 (bốn) số đầu của mã bưu chính quốc gia