Quyết định 48/QĐ-TTg

Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2017 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 48/QĐ-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 117/QĐ-TTg 2018 mức lãi suất cho vay ưu đãi theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 22/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 48/QĐ-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỨC LÃI SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG DO NHÀ NƯỚC CHỈ ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2015/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 184/TTr-NHNN ngày 21 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2016 và năm 2017 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT
, KTTH (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ
TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2017
Ngày hiệu lực13/01/2017
Ngày công báo27/01/2017
Số công báoTừ số 99 đến số 100
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2018
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 48/QĐ-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 48/QĐ-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu48/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýVương Đình Huệ
       Ngày ban hành13/01/2017
       Ngày hiệu lực13/01/2017
       Ngày công báo27/01/2017
       Số công báoTừ số 99 đến số 100
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/01/2018
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 48/QĐ-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội 2017

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/QĐ-TTg mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng 100/2015/NĐ-CP nhà ở xã hội 2017