Quyết định 48/QĐ-UBND

Quyết định 48/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 1239/2006/QĐ-UBND về Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11, thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 48/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 1239/2006/QĐ-UBND Quận 11 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VÊ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1239/2006/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÁN SỰ XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI 16 PHƯỜNG THUỘC QUẬN 11

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nôi vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Đội công tác xã hội tình nguyện phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 44/TTr-TP ngày 26 tháng 01 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Quyết định số 1239/2006/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 11 về ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của Tổ Cán sự xã hội tình nguyện tại 16 phường thuộc quận 11.

Lý do: Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định và nội dung Quy chế không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2015
Ngày hiệu lực27/01/2015
Ngày công báo15/03/2015
Số công báoSố 18
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 1239/2006/QĐ-UBND Quận 11 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 1239/2006/QĐ-UBND Quận 11 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýDương Công Khanh
        Ngày ban hành27/01/2015
        Ngày hiệu lực27/01/2015
        Ngày công báo15/03/2015
        Số công báoSố 18
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 1239/2006/QĐ-UBND Quận 11 Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/QĐ-UBND 2015 bãi bỏ Quyết định 1239/2006/QĐ-UBND Quận 11 Hồ Chí Minh

            • 27/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2015

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực