Quyết định 48/QĐ-UBND

Quyết định 48/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và Phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2018 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/QĐ-UBND

An Giang, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN VÀ PHƯƠNG ÁN CẤP ĐIỆN ỨNG PHÓ VỚI TRƯỜNG HỢP MẤT CÂN ĐỐI CUNG CẦU NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 34/2011/TT-BCT ngày 07/9/2011 của Bộ Công thương quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn;

Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện;

Căn cứ Quyết định số 3887/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện ưu tiên năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 2350/TTr-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2017; Kế hoạch số 3249/KH-PCAG ngày 04/12/2017 của Công ty Điện lực An Giang về việc cung cấp điện năm 2018 khu vực tỉnh An Giang; Phương án số 3243/PA-PCAG ngày 04/12/2017 của Công ty Điện lực An Giang về việc cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2018 khu vực tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2018 theo Kế hoạch số 3249/KH-PCAG ngày 04/12/2017 của Công ty Điện lực An Giang về việc cung cấp điện năm 2018 khu vực tỉnh An Giang và Phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2018 theo Phương án số 3243/PA-PCAG ngày 04/12/2017 của Công ty Điện lực An Giang về việc cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2018 khu vực tỉnh An Giang, với một số nội dung chính sau:

- Dự kiến sản lượng điện thương phẩm tỉnh An Giang theo tính toán của ngành điện năm 2018 đạt 2.100 triệu kWh, tăng 3% so với cùng kỳ theo kế hoạch phân bổ của Tổng công ty Điện lực Miền Nam.

- Trong điều kiện bình thường, tỉnh An Giang sẽ được cung cấp sản lượng điện năng tối đa theo nhu cầu. Tuy nhiên, khi hệ thống điện quốc gia xảy ra thiếu nguồn, Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực An Giang, Công ty cổ phần Điện nước An Giang thực hiện tiết giảm theo nguyên tắc đã xây dựng trong kế hoạch và phương án cung cấp điện năm 2018.

- Ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng tại địa phương và khách hàng quan trọng. Thực hiện tiết giảm luân phiên, không kéo dài tại một khu vực đối với khách hàng sản xuất công - nông nghiệp và xuất khẩu theo danh sách được duyệt.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Giao Sở Công Thương có nhiệm vụ giám sát các đơn vị điện lực trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh việc cung cấp và tiết giảm điện theo kế hoạch. Chủ động phối hợp cùng ngành điện theo dõi các dự báo về diễn biến của các nguồn phát điện từ Cục Điều tiết điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- UBND huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành, các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập; các thành phần kinh tế… nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

- Các cơ quan truyền thông chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong các giờ cao điểm.

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp, thông tin kịp thời với ngành điện để thông báo lịch thời vụ, nhu cầu tưới tiêu trên địa bàn trước 05 ngày, nhằm giúp cho ngành điện có thể chủ động bố trí lịch ưu tiên cấp điện phù hợp và kịp thời. Song song đó, thông báo thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức các sự kiện chính trị quan trọng trước 01 tháng để ngành điện chủ động điều tiết công suất cung cấp phù hợp.

- Ngành điện tổ chức báo cáo định kỳ (hoặc đột xuất) tình hình thực hiện cung cấp và tiết giảm điện, nguyên nhân xảy sự cố, nguyên nhân cắt điện tiết giảm tháng trước, lập kế hoạch cung cấp và phương án tiết giảm điện cho tháng sau, gởi về Sở Công Thương (đồng gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố để nắm rõ tình hình cung ứng điện) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Công ty Điện lực An Giang;
- Công ty cổ phần Điện nước An Giang;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 48/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu48/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 48/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu48/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành10/01/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang

            • 10/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực